برنامه نویسی به سبک حرفه ای

گوگل ادز

شماره تماس ایران در گوگل ادز

افزودن شماره تماس ایران در گوگل ادز

افزودن شماره تماس ایران در گوگل ادز به صورت رسمی ممکن نیست ، چون تو بخش انتخاب کشور اصلا گزینه ایران وجود نداره !!! خب دلیلش هم واضحه چون جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا چندین ساله تحریمه و به همین دلیل شرکت گوگل

ادامه محتوا »